خدمات کشتیرانی و تخلیه و بارگیری و بارشماری

خدمات کشتیرانی و بارزگانی مهدی بندر چابهار

http://www.charrahi.ir/ZImages/DirImg/Large/393951%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1.jpg

ارائه انواع خدمات شامل:

  1. خدمات بندری و دریایی
  2. خدمات تخلیه و بارگیری
  3. خدمات بارشماری
  4. خدمات سوخت مصرفی کشتی
  5. خدمات پرسنل کشتی و گذر نامه
  6. خدمات سوخت رسانی کشتی ها
  7. خدمات کانتینر
  8. خرید و فروش
  9. و ...

آدرس: استان سیستان و بلوچستان شهرستان چابهار .خیابان شهید ریگی . اداره کل بنادر و دریانوردی اسکله شهید کلانتری
جهت هماهنگی با این شماره تماس بگیرید. :»»  شماره تماس : 09167683398  مهدی خلیلی نژدیان

تارنما

.

.

.


.