صفحه اصلی نسخه قابل چاپ
نتایج جستجو : 448  مورد یافت شد
نام قانونی:  زرینه باف آسیا
نام تجاری:  زرینه باف آسیا
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرک:  صفادشت
تلفن:  65432593
دورنگار:  65432593
نام قانونی:  آرا پوشش تهران
نام تجاری:  آرا پوشش تهران
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرک:  صفادشت
تلفن:  65435061
دورنگار:  65436559
نام قانونی:  آوادیس
نام تجاری:  آواديس
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  0912-2371861
دورنگار:  0912-2371861
نام قانونی:  ابوالفضل حسینی محمودی
نام تجاری:  -
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرک:  عباس آباد
تلفن:  0292342-3207-8
دورنگار:  0292342-3207-8
نام قانونی:  اسدلله صفايي زاده
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرک:  نصیرآباد
نام قانونی:  ال سی من
نام تجاری:  ال سی من
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرک:  پرند
تلفن:  56419131
دورنگار:  66736609
نام قانونی:  ايكات
نام تجاری:  ايکات
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  22256211
دورنگار:  22256211
نام قانونی:  ايمن تك آشنا
نام تجاری:  ايمن تک آشنا
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  66261102
دورنگار:  66252580
نام قانونی:  ایران متراژ
نام تجاری:  ایران متراژ
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرک:  صفادشت
تلفن:  65439233
دورنگار:  65439233
نام قانونی:  ایران یونایتد
نام تجاری:  ايران يونايتد
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  88838252
دورنگار:  88838252
نام قانونی:  بافت گیپور سهند
نام تجاری:  بافت گيپور سهند
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرک:  عباس آباد
تلفن:  02923425386-8
دورنگار:  02166402919 - 09121212942
نام قانونی:  بافندگی برازنده
نام تجاری:  بافندگي برازنده
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  55614770
دورنگار:  55158211
نام قانونی:  بافندگی بهپوشان
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
نام قانونی:  بافندگی تریکو جهاندار
نام تجاری:  بافندگی تریکو جهاندار
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرک:  شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ
تلفن:  46888411
دورنگار:  46888499
نام قانونی:  بافندگی مصباح
نام تجاری:  بافندگي مصباح
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  55614067
دورنگار:  55614067
نام قانونی:  بافندگی نادر
نام تجاری:  بافندگي نادر
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  55167445
دورنگار:  55167445
نام قانونی:  پارامیس
نام تجاری:  پاراميس
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  66968745
دورنگار:  66976154
نام قانونی:  پارس پوش
نام تجاری:  پارس پوش
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  88555262
دورنگار:  88102381
نام قانونی:  پازیریک نقش
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرک:  عباس آباد
نام قانونی:  پرتگ فام
نام تجاری:  پرتگ فام
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  66468187
دورنگار:  66463656
نام قانونی:  پردیس
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
نام قانونی:  پرشین پلاستیک فردا
نام تجاری:  پرشين پلاستيک فردا
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرک:  عباس آباد
تلفن:  -
دورنگار:  -
نام قانونی:  پلاستیک جنوب ایران
نام تجاری:  پلاستيک جنوب ايران
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  66025779
دورنگار:  66025779
نام قانونی:  پود ایران
نام تجاری:  پود ايران
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  02144981138
دورنگار:  02144981156
نام قانونی:  پورنقشبند
نام تجاری:  پورنقشبند
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرک:  عباس آباد
تلفن:  -
دورنگار:  -
نام قانونی:  پوشاک هاکوپیان
نام تجاری:  پوشاک هاکوپيان
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  02212223741
دورنگار:  88827882
نام قانونی:  پوشاک هدیه
نام تجاری:  پوشاک هديه
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  55153984
دورنگار:  55153984
نام قانونی:  پوشاک همت کار
نام تجاری:  همت کار
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرک:  عباس آباد
تلفن:  123456
دورنگار:  123456
نام قانونی:  پوشینه مه گل
نام تجاری:  پوشینه مه گل
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرک:  عباس آباد
تلفن:  36425503
دورنگار:  36425503
نام قانونی:  پيراهن آزادگان
نام تجاری:  پيراهن آزادگان
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  66408668, 66413018
دورنگار:  66400624
نام قانونی:  پیراهن وثوقی
نام تجاری:  پيراهن وثوقي
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  55815041
دورنگار:  55815041
نام قانونی:  پیشکوه
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
نام قانونی:  تاپ پوش مدرن
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرک:  فیروزکوه
نام قانونی:  تكين پوش
نام تجاری:  تکين پوش
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  44902067
دورنگار:  44902053
نام قانونی:  تکین پوش
نام تجاری:  تکين پوش
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  02144902067
دورنگار:  02144906971
نام قانونی:  تهران لایه بافت
نام تجاری:  تهران لایه بافت
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرک:  صفادشت
تلفن:  65432570
دورنگار:  65432570
نام قانونی:  تورج رحمانی
نام تجاری:  -
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرک:  عباس آباد
تلفن:  0292342-3357
دورنگار:  0292342-3357
نام قانونی:  توليدي هدهد
نام تجاری:  توليدي هدهد
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  55804780
دورنگار:  -
نام قانونی:  توليدي و بازرگاني پاتن جامه
نام تجاری:  توليدي و بازرگاني پاتن جامه
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  88903913
دورنگار:  88892499
نام قانونی:  تولید پوشاک رضایی
نام تجاری:  رضايي
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  55515739
دورنگار:  -
نام قانونی:  تولید پوشاک زیر گارسی
نام تجاری:  توليد پوشاک زير گارسي
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  55809600
دورنگار:  55801977
نام قانونی:  تولید پوشاک سلیمی
نام تجاری:  توليد پوشاک سليمي
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  55613063
دورنگار:  55613063
نام قانونی:  تولید پوشاک شقایق
نام تجاری:  توليد پوشاک شقايق
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  55617648
دورنگار:  55617648
نام قانونی:  تولید پوشاک طاها
نام تجاری:  توليد پوشاک طاها
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  55157659
دورنگار:  55157659
نام قانونی:  تولید پوشاک طاها سلیمی
نام تجاری:  توليد پوشاک طاها سليمي
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  55614302
دورنگار:  55614302
نام قانونی:  تولید پوشاک عباسی
نام تجاری:  توليد پوشاک عباسي
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  55892154
دورنگار:  55892154
نام قانونی:  تولید پوشاک قربانی
نام تجاری:  توليد پوشاک قرباني
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  55801989
دورنگار:  55801989
نام قانونی:  تولید پوشاک کشفی
نام تجاری:  کشفي
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  55614783
دورنگار:  -
نام قانونی:  تولید پوشاک کشفی سید باقر
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
نام قانونی:  تولید پوشاک کوثر
نام تجاری:  توليد پوشاک کوثر
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  55611987
دورنگار:  55611987
نام قانونی:  تولید پوشاک میلاد
نام تجاری:  توليد پوشاک ميلاد
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
تلفن:  55614759
دورنگار:  55614759
نام قانونی:  تولید پوشاک هدیه
صنعت:  پوشاک
نام استان:  تهران
نام شهرستان:  تهران
 • عمده فروشی لباس ملارد
 • عمده فروشی لباس ورامین
 • عمده فروشی لباس اسلامشهر
 • عمده فروشی لباس بهارستان
 • عمده فروشی لباس پاکدشت
 • عمده فروشی لباس پردیس
 • عمده فروشی لباس پیشوا
 • عمده فروشی لباس تهران
 • عمده فروشی لباس دماوند
 • عمده فروشی لباس رباط‌کریم
 • عمده فروشی لباس ری
 • عمده فروشی لباس شمیرانات
 • عمده فروشی لباس شهریار
 • عمده فروشی لباس فیروزکوه
 • عمده فروشی لباس قدس
 • عمده فروشی لباس قرچک
 • عمده فروشی لباس
 • فروشگاه لباس
 • کانال خرید و فروش لباس ملارد
 • کانال خرید و فروش لباس ورامین
 • کانال خرید و فروش لباس اسلامشهر
 • کانال خرید و فروش لباس بهارستان
 • کانال خرید و فروش لباس پاکدشت
 • کانال خرید و فروش لباس پردیس
 • کانال خرید و فروش لباس پیشوا
 • کانال خرید و فروش لباس تهران
 • کانال خرید و فروش لباس دماوند
 • کانال خرید و فروش لباس رباط‌کریم
 • کانال خرید و فروش لباس ری
 • کانال خرید و فروش لباس شمیرانات
 • کانال خرید و فروش لباس شهریار
 • کانال خرید و فروش لباس فیروزکوه
 • کانال خرید و فروش لباس قدس
 • کانال خرید و فروش لباس قرچک
 • لیست تولیدی پوشاک ملارد
 • لیست تولیدی پوشاک ورامین
 • لیست تولیدی پوشاک اسلامشهر
 • لیست تولیدی پوشاک بهارستان
 • لیست تولیدی پوشاک پاکدشت
 • لیست تولیدی پوشاک پردیس
 • لیست تولیدی پوشاک پیشوا
 • لیست تولیدی پوشاک تهران
 • لیست تولیدی پوشاک دماوند
 • لیست تولیدی پوشاک رباط‌کریم
 • لیست تولیدی پوشاک ری
 • لیست تولیدی پوشاک شمیرانات
 • لیست تولیدی پوشاک شهریار
 • لیست تولیدی پوشاک فیروزکوه
 • لیست تولیدی پوشاک قدس
 • لیست تولیدی پوشاک قرچک
 • لیست تولیدی پوشاک