روشویی ها به دوبخش تقسیم بندی می گردند: الف- روشویی های پایه دار ب- روشویی هایی که پایه ندارند

نکته قابل توجه در نصب روشویی خروجی لوله فاضلاب آن است  که باید در اتفاعی حدود ۴۰ تا ۴۵ سانتی متری در نظر گرفته شود. در این حالت به راحتی می توانیم خروجی سیفون روشویی را به فاضلاب نصب کنیم.

خروجی فاضلاب و اتصال لوله های شیر پیسوار روشویی

اگر روشویی از نوع پایده دار باشد که مشکل تقریبا حل شدهمی شود . ارتفاع این روشویی ها حدودا ۸۰ سانتی مترمی باشد . بنابراین تنها کافیست که شیرآلات را بر روی جایگاه مشخص شده نصب کنید.

 

البته قابل ذکرمی باشد که استاندارد نصب روشویی در ارتفاع ۸۰ سانتی متریمی باشد. بنابراین باید شیرهای پیسوار از کف حدود ۵۵ سانتی متر بالاتر نصب شده باشند. عمق روشویی ها بین ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر متغیر است و دهانه هر روشویی نیز بین ۴۰ تا ۶۰ سانتی متر می باشد.

 

بنابرانی برای نصب روشویی های بی پایه و یا نیم پایه که جدیدا وارد بازارشده اند هم باید همین ارتفاع ۸۰ سانتی متری در نظر گرفته  بشود.

 

نکته مهم دیگر که در هنگام نصب شیرآلات بهداشتی باید مورد توجه  قراربگیرد، سوراخ کاری برای نصب روشویی به دیوار می باشید که فاصله سوراخ های در نظر گرفته شده برای نصب روشویی باید ۷۵ سانتی متر باشند.

 

۳- ارتفاع نصب شیرآلات توالت ایرانی

توالت های ایرانی به دلیل اینکه در پایین ترین سطح دسترسی قرار دارند مجموعه شیرآلات آن باید در ارتفاعی نصب بشوند که به راحتی توسط فرد بتوانند باز و بسته بشوند. در این حالت برای ارتفاع مناسب نصب شیرهای توالت ایرانی معمولا از کف تمام شده ارتفاع بین ۲۵ تا ۳۰ سانتی متری را در نظر می گیرند.

 

برای این منظور در هنگام لوله کشی باید در نظر داشت که شیرآلات توالت ایرانی را در موقعیتی نصب کنید که با کف تمام شده یعنی پس از اجرای کف سازی ساختمان حدودا ۳۰ سانتی متر بالاتر باشد.

 

نکته مهم دیگر اینکه فاصله شیرآلات به کاسه توالت نباید آنقدر کم باشد که موجب مزاحمت برای فرد شود و نباید آنقدر زیاد باشد که دسترسی آسان آن را مختل نماید و فرد را با زحمت و دردسر مواجه کند.

 

۴- ارتفاع نصب شیرآلات توالت فرنگی

توالت های فرنگی بر خلاف توالت ایرانی به دلیل اینکه نشیمن گاهی را دارا هستند ارتفاع بالاتری را نیازمند هستند. برای نصب توالت فرنگی باید ضمن اینکه فواصل عرضی و طولی با دیوارها در نظر گرفته شوند ارتفاع شیر هم به اندازه ای باشد که به راحتی بتوان از آن استفاده کرد.

 

ارتفاع در نظر گرفته شده برای نصب شیر توالت فرنگی حدود ۵۵ سانتی متر باید باشند و معمولا محل آویز شیلنگ آن ۲۰ سانتی متر بالاتر است.

 

در این نوع توالت هم فاصله مجموعه شیرآلات مانند توالت ایرانی بسیار مهم می باشد.

 

۵- ارتفاع شیرآلات دوش حمام

دوش حمام باید در ارتفاعی قرارداشته باشد که برای افراد بلند قد به اندازه کافی بالا باشد که سرشان با آن برخورد نداشته باشد و برای افراد کوتاه قامت هم آب به شکل مناسبی بر روی سرشان ریخته شود. از این رو باید ارتفاع حداقل ۹۰ سانت تا ۱ متر را برای نصب شیر دوش در نظر گرفت تا با احتساب المک دوش حدود ۱۸۰ سانتی متر تا ۲ متر ارتفاع سر دوش تا زمین باشد.

 

وان یک شیر مخلوط دارد که باید حدود ارتفاع ۷۰ سانتی نصب بشود و اگر به دوش مجهز باشد باید ۹۰ سانتی متر فاصله سر دوش تا شیر مخلوط در نظر گرفته شود.